Tuesday, March 5, 2013

LAHAT DATU KAWASAN PUTIH. KESELAMATAN TERJAMIN 100%

ketika ini beberapa siri operasi gempur hasil gabungan pasukan keselamatan telah melemahkan kekuatan pemberontak Sulu. Selepas maklumat yang diterima dari rakan informer, keadaan pemberontak semakin tertekan dan operasi anggota keselamatan semakin lancar.

Penduduk Sabah tidak perlu risau dengan keadaan semasa dan boleh melakukan aktiviti biasa. Cuma apa yang diperlukan ialah sokongan terhadap kerajaan Malaysia serta keyakinan teguh terhadap kredibiliti anggota keselamatan.

No comments: